Programatory układów scalonych
Oscyloskopy, analizatory stanów
Wyważanie dynamiczne
Wyważanie dynamiczne
Kompilatory C i C++
image carousel

Wyważanie dynamiczne Wyważarka VibroDAQ LT - produkcja zakończona, przyrząd niedostępny

VibroDAQ LT to uniwersalna wyważarka przeznaczona do wyważania detali w łożyskach własnych lub na stanowiskach pomiarowych. Przyrząd pozwala na wyważanie jedno lub dwupłaszczyznowych elementów wirujących. Wyważarka VibroDAQ LT zaprojektowana jest w formie przystawki do komputera, komunikującej się z PC za pomocą interfejsu USB. Oprogramowanie sterujące pozwala zarówno na wyważanie detali obrotowych jak również na pomiar drgań na dowolnych obiektach oraz analizę (FFT) występujących tam drgań. Przyrząd posiada funkcje dodatkowe ułatwiające wyważanie określonych typów detali, np.: wyważanie tracz ściernych bezpośrednio na maszynach szlifierskich, czy też wentylatorów (wektorowy rozkład masy korekcyjnej na składowe).Cechy wyważarki


 • Dynamiczne wyważanie jedno- i dwupłaszczyznowe wirników sztywnych.
 • Wyważanie na stanowisku oraz w łożyskach własnych (miejscu zainstalowania wirnika).
 • Określanie stanu technicznego maszyny poprzez pomiary drgań.
 • Innowacyjna, całkowicie cyfrowa metoda pomiaru z 12-bitową rozdzielczością.
 • Dwa niezależne tory pomiarowe sygnału drgań.
 • Pomiar obrotów przy pomocy czujnika laserowego.
 • Wyważanie tarcz ściernych bezpośrednio na szlifierce.
 • Zakres mierzonych częstotliwości obrotowych 0,1Hz - 10kHz.
 • Zakres częstotliwości próbkowania 200Hz do 200kHz.
 • Długość bufora danych: max. 128k próbek na kanał.
 • Synchroniczne i asynchroniczne pomiary widmowe.
 • Wektorowy rozkład masy korekcyjnej na składowe.
 • Ergonomiczny, wielojęzyczny interfejs użytkownika.
 • Estetyczna, trwała metalowa obudowa.Charakterystyka ogólna

Wyważarka VibroDAQ LT jest przyrządem do pomiaru wibracji oraz wyważania elementów wirujących w łożyskach własnych oraz na specjalizowanych stanowiskach pomiarowych. Urządzenie pozwala w sposób łatwy i precyzyjny dokonać dynamicznego wyważenia elementów obrotowych w jednej lub dwóch płaszczyznach pomiarowych. Funkcja ta określa wartość dysbalansu, częstotliwość drgań oraz położenie kątowe i wartość masy kompensującej niewyważenie badanego detalu. Pomiar prędkości obrotowej realizowany jest za pomocą laserowego czujnika obrotów natomiast drgania mierzone są za pomocą czujników poziomu wibracji.

Programatory, analizatory, oscyloskopy, wyważarki

Oprogramowanie sterujące wyważarką VibroDAQ LT

Wyważanie dynamiczne z zastosowaniem wyważarki VibroDAQ LT może odbywać się bezpośrednio na obiekcie lub na specjalistycznym stanowisku pomiarowym. System VibroDAQ LT zawiera standardowo następujące elementy składowe: część bazową, dwa czujniki drgań wraz z przewodami, czujnik laserowy wraz z przewodem, zasilacz zewnętrzny oraz kabel USB. Do zestawu dołączone jest również oprogramowanie pracujące pod kontrolą systemu Windows. Podstawowym elementem zestawu jest część bazowa, która dokonuje pomiaru sygnałów wejściowych pochodzących z czujników zewnętrznych i przesyła dane do komputera. Oprogramowanie sterujące oblicza wartość i przyłożenie mas kompensujących niewyważenie dla jednej (w przypadku wyważania jednopłaszczyznowego) lub obu płaszczyzn wyważanego detalu. Ponieważ prawidłowe określenie parametrów niewyważenia, szczególnie w przypadku elementów dwupłaszczyznowych jest procesem niezwykle złożonym, oprogramowanie zawiera szereg specjalnie do tego celu opracowanych. Należą do nich m.in zaawansowany algorytm obliczeniowy czy też filtr cyfrowy, który zapewnia bardzo wysoką selektywność pomiaru wibracji. Zastosowanie takiego filtru bezpośrednio wpływa na skuteczność wyważania w przypadku gdy wibracje generowane przez diagnozowany element obrotowy są zakłócane przez drgania pochodzące z innych Ÿródeł czy też wynikające z występowania rezonansów na obiekcie. Podczas wyważania użytkownik jest na bieżąco informowany o wszystkich istotnych parametrach takich jak częstotliwość obrotowa wirnika, aktualna wielkość niewyważenia i jego położenie kątowe. Niezwykle pomocną funkcją jest możliwość obserwacji widma drgań czyli ich amplitudy w funkcji częstotliwości. Umiejętne wykorzystanie tej funkcji pozwala na wibrodiagnostykę obiektów na których występują drgania na różnych częstotliwościach. Oprogramowanie pozwala również na obserwację amplitudy drgań w funkcji czasu. Wyniki pomiarów mogą być rejestrowane na dysku twardym komputera celem analizy lub archiwizacji.Wyważanie na stanowisku i bezpośrednio na maszynie

Programatory, analizatory, oscyloskopy, wyważarki

Dwupłaszczyznowe wyważanie wirnika na stanowisku.

Wyważarka VibroDAQ LT jest urządzeniem uniwersalnym pozwalającym na wyważanie dynamiczne elementów na specjalnie do tego skonstruowanym stanowisku lub bezpośrednio na maszynie bez potrzeby demontażu elementu.

Wyważanie wirników w specjalizowanym stanowisku (wyważarce) stosowane jest najczęściej na etapie produkcji, kiedy kontroli poddawana jest duża seria jednakowych elementów - takim przypadku można znacznie uprościć i przyspieszyć proces wyważania, oraz wtedy, gdy dostęp do wirnika jest utrudniony lub niemożliwy. Tą metodą można również przeprowadzać wstępne, niskoobrotowe wyważanie wirnika, np. po przeprowadzeniu prac remontowych, kiedy istnieje obawa obserwacji silnego niewyważenia mogącego zniszczyć urządzenie po wprowadzeniu wirnika w obroty o prędkości znamionowej.

Programatory, analizatory, oscyloskopy, wyważarki

Jednopłaszczyznowe wyważanie tarczy ściernej bezpośrednio na szlifierce.

Drugi ze sposobów wyważania - w miejscu zainstalowania - należy uznać za najbardziej dokładny. Pozwala on na wyważanie przy prędkości znamionowej i może być używany do precyzyjnego wyważanie wirnika wyważonego wstępnie przy pomocy wcześniej opisywanej metody. Metoda ta eliminuje niewyważenie technologiczne, które może powstać na etapie montażu wirnika. Wadą tego sposobu jest bardziej skomplikowany cykl pomiarowy. Z uwagi na sposób dokonywania pomiarów metoda wyważania w miejscu zainstalowania może nie sprawdzić się w przypadku urządzeń, gdzie wiele wirników obraca się z taką samą prędkością.Rozkład masy korekcyjnej na składowe

Programatory, analizatory, oscyloskopy, wyważarki

Rozkład masy korekcyjnej na składowe.

W przypadku niejednorodnej budowy wirnika (łopaty wentylatora, segmenty wirnika silnika, itp.), gdzie nie ma możliwości aplikacji masy korekcyjnej w dowolnym miejscu na jego obwodzie, masa korekcyjna może zostać rozłożona. W takim przypadku masa korekcyjna aplikowana jest na dwóch sąsiednich elementach znajdujących się najbliżej obliczonego wyniku.
Ilość elementów wirnika definiowana jest w oknie konfiguracyjnym programu. Tak jak przy klasycznym sposobie prezentacji wyniku wyważania można określić sposób aplikacji masy korekcyjnej: odjęcie masy w okolicach "miejsca ciężkiego" lub dodanie masy w okolicach "miejsca lekkiego" wskazanych przez wektory składowe.Wyważanie tarcz szlifierskich

Programatory, analizatory, oscyloskopy, wyważarki

Rozkład ciężarków na głowicy wyważającej.

Tryb wyważania przy użyciu głowicy wyważającej może być zastosowany do wyważania tarcz ściernych bezpośrednio na szlifierce. Głowica taka składa się z dwóch lub trzech ruchomych elementów (mas, "kamieni"). Elementy te odpowiednio ułożone na obwodzie głowicy kompensują niewyważenie tarczy. Program VibroDAQ po wykonaniu dwóch pomiarów oblicza pozycje kątowe mas i prezentuje w postaci graficznej i tekstowej (tabela pomiarów i wyników). Tryb ten dostępny jest tylko dla wyważania jednopłaszczyznowego. Wyważanie tarcz ściernych bezpośrednio na maszynie szlifierskiej, przy użyciu przyrządu VibroDAQ, jest bardzo szybką, wygodną i skuteczną metodą pozwalającą na eliminację drgań traczy ściernej wynikających z jej niewyważenia lub mikronieosiowości montażu tarczy na wrzecionie
szlifierki.Zawartość zestawu

 • wyważarka VibroDAQ LT,
 • laserowy czujnik obrotów,
 • przewód do czujnika obrotów,
 • dwa czujniki wibracji,
 • dwa przewody do czujników wibracji,
 • dwie stopki magnetyczne do czujników wibracji
 • kabel USB,
 • zasilacz,
 • płyta CD z oprogramowaniem,Aktualności

Aktualizacja oprogramowania Uprog

06-08-2019

Zmiana algorytmów układów Flash...

Aktualizacja oprogramowania Uprog

21-07-2019

Dodano obsługę układu SST39VF801C-70-4C-EKE, poprawiono szybkość algorytmów bibkioteki Flash16...

Aktualizacja oprogramowania Uprog

25-04-2019

Poprawiono algorytmy układów Dallas DS1230Y, DS1644, DS1225AD...

Aktualizacja oprogramowania Uprog

01-04-2019

Poprawiono obsługę programowania automatycznego w opcji Gang Mode...

Aktualizacja oprogramowania Uprog

20-03-2019

Poprawiono obsługę programowania automatycznego...


RK-SYSTEM
ul. Chełmońskiego 30
05-825 Grodzisk Mazowiecki

mobile +48 662 168 786
tel. +48 22 724 30 39, +48 22 755 69 83
fax +48 22 734 18 63
E-mail: rk-system@rk-system.com.pl
Dział Handlowy: handlowy@rk-system.com.pl