Programatory układów scalonych
Oscyloskopy, analizatory stanów
Wyważanie dynamiczne
Wyważanie dynamiczne
Kompilatory C i C++
image carousel

Wyważanie dynamiczne Wyważarka VibroDAQ

VibroDAQ to nowoczesna wyważarka przeznaczona do wyważania detali jedno lub dwupłaszczyznowych oraz do pomiaru i analizy drgań. Urządzenie jest w pełni uniwersalne i pozwala na wyważanie detali o dowolnych kształtach, wymiarach i masie. Wyważarka w precyzyjny sposób określa wartość niewyważenia, położenie kątowe, wartość masy kompensującej oraz prędkość obrotów wyważanego wirnika, Pomiar prędkości wirnika dokonywany jest za pomocą laserowego czujnika obrotów, natomiast pomiary drgań przy pomocy bardzo precyzyjnych czujników przyśpieszenia. Wyważarka VibroDAQ współpracuje z dowolnym komputerem PC wyposażonym w port USB.
System pozwala na analizę stanu technicznego maszyn poprzez selektywne pomiary drgań oraz pomiary pasmowe indywidualnie definiowane przez użytkownika. Oprogramowanie dostarczane w zestawie z przyrządem zawiera szereg funkcji ułatwiających wyważanie, a także analizę drgań występujących na badanym obiekcie. Zaawansowane funkcje, w które wyposażone jest oprogramowanie sterujące, ułatwiają wyważanie detali specjalistycznych takich jak: tarcze ścierne (funkcja wyważania przy wykorzystaniu głowicy wyważającej), czy też wyważanie śmigieł i wirników helikopterów w przemyśle lotniczym (funkcja (wektorowego rozkładu masy korekcyjnej na składowe).Cechy urządzenia

 • Dynamiczne wyważanie jedno i dwupłaszczyznowe wirników sztywnych.
 • Wyważanie na stanowisku oraz w łożyskach własnych (miejscu zainstalowania wirnika).
 • Określanie stanu technicznego maszyny poprzez pomiary drgań.
 • Innowacyjna, całkowicie cyfrowa metoda pomiaru z 16-bitową rozdzielczością.
 • Dwa niezależne tory pomiarowe sygnału drgań.
 • Pomiar obrotów przy pomocy czujnika laserowego.
 • Wyważanie tarcz ściernych bezpośrednio na szlifierce.
 • Zakres mierzonych częstotliwości obrotowych 0,1Hz - 10kHz.
 • Zakres częstotliwości próbkowania 10Hz do 200kHz.
 • Długość bufora danych: max. 32k 16-bitowych próbek na kanał.
 • Synchroniczne i asynchroniczne pomiary widmowe.
 • Wektorowy rozkład masy korekcyjnej na składowe.
 • Złącze kontrolne do pracy stanowiskowej lub zautomatyzowanej.
 • Diody STATUS informująca o pracy urządzenia, ERROR wskazująca stabilność obrotów wirnika i przekroczenie zakresu pomiarowego.
 • Zasilanie z portu USB, opcjonalne zasilanie zewnętrzne 5V.
 • Szybki interfejs USB 2.0 (High speed, Full speed) pozwalający na bardzo szybki transfer danych do PC
 • Ergonomiczny, wielojęzyczny interfejs użytkownika.
 • Estetyczna, trwała metalowa obudowa. Małe gabaryty.
 • Aluminiowa walizka na przyrząd i akcesoria.Charakterystyka ogólna

Wyważarka VibroDAQ jest innowacyjnym narzędziem pozwalającym na zaawansowaną wibrodiagnostykę maszyn i urządzeń wirujących, a także na jedno i dwupłaszczyznowe wyważanie obiektów na przystosowanych do tego celu stanowiskach pomiarowych lub w miejscu pracy w łożyskach własnych bez potrzeby demontażu wirnika. Proces wyważania ograniczony jest więc tylko do wykonania pomiarów co skraca do minimum czas przestoju maszyny. Wyważarka VibroDAQ jest przyrządem całkowicie cyfrowym przystosowanym do współpracy z komputerami klasy PC.

Programatory, analizatory, oscyloskopy, wyważarki

VibroDAQ wyważanie jednopłaszczyznowe

Nowoczesna konstrukcja wyważarki, oparta o strukturę programowalną FPGA oraz 16-bitowe przetworniki pomiarowe zapewnia elastyczność oraz wysoką precyzję pomiarów. System pozwala na analizę stanu technicznego maszyn poprzez selektywne pomiary drgań oraz pomiary pasmowe indywidualnie definiowane przez użytkownika. Wyważanie elementów wirujących za pomocą wyważarki VibroDAQ jest szybkie i proste. Program posiada wiele funkcji dodatkowych takich jak: funkcja doważania, pozwala na precyzyjne wyważenie dowolnego wirnika, rozkład masy kompensującej na części przydatne przy wyważaniu wentylatorów, oraz funkcja wspomagająca wyważanie tarcz ściernych bezpośrednio na szlifierce wykorzystujące głowicę dwu- lub trójelementową.

Przyrząd może zostać dostosowany do specyficznych potrzeb klienta. Wyważarka może być na przykład zabudowana na określonej maszynie celem prowadzenia stałego monitoringu i informować o przekroczeniu ustalonych wartości drgań.

Wyważarka VibroDAQ może współpracować z dowolnym komputerem klasy PC wyposażonym w port USB. Obsługę urządzenia zapewnia oprogramowanie sterujące, które jest dostarczane w zestawie. Interfejs użytkownika zaprojektowany jest w sposób przejrzysty i ergonomiczny. Wszystkie wykonywane pomiary oraz ich wyniki prezentowane są w postaci graficznej, oraz tekstowej. W przypadku wyważania cały proces sprowadza się do wykonania dwóch lub trzech pomiarów (wyważanie dwupłaszczyznowe).

Podczas wyważania użytkownik jest na bieżąco informowany o wszystkich istotnych parametrach takich jak częstotliwość obrotowa wirnika, aktualna wielkość niewyważenia i jego położenie kątowe. Niezwykle pomocną funkcją jest możliwość obserwacji widma drgań czyli ich amplitudy w funkcji częstotliwości. Umiejętne wykorzystanie tej funkcji pozwala na wyważenie detalu w przypadku gdy wibracje generowane przez diagnozowany element obrotowy są zakłócane przez drgania innych elementów pracujących na podobnej częstotliwości. Oprogramowanie pozwala również na obserwację amplitudy drgań w funkcji czasu. Wyniki pomiarów mogą być rejestrowane na dysku twardym komputera celem analizy lub archiwizacji.Wyważanie na stanowisku i bezpośrednio na maszynie

Programatory, analizatory, oscyloskopy, wyważarki

Dwupłaszczyznowe wyważanie wirnika na stanowisku.

Wyważarka VibroDAQ jest urządzeniem uniwersalnym pozwalającym na wyważanie dynamiczne elementów na specjalnie do tego skonstruowanym stanowisku lub bezpośrednio na maszynie bez potrzeby demontażu elementu.

Wyważanie wirników w specjalizowanym stanowisku (wyważarce) stosowane jest najczęściej na etapie produkcji, kiedy kontroli poddawana jest duża seria jednakowych elementów - takim przypadku można znacznie uprościć i przyspieszyć proces wyważania, oraz wtedy, gdy dostęp do wirnika jest utrudniony lub niemożliwy. Tą metodą można również przeprowadzać wstępne, niskoobrotowe wyważanie wirnika, np. po przeprowadzeniu prac remontowych, kiedy istnieje obawa obserwacji silnego niewyważenia mogącego zniszczyć urządzenie po wprowadzeniu wirnika w obroty o prędkości znamionowej.

Programatory, analizatory, oscyloskopy, wyważarki

Jednopłaszczyznowe wyważanie tarczy ściernej bezpośrednio na szlifierce.

Drugi ze sposobów wyważania - w miejscu zainstalowania - należy uznać za najbardziej dokładny. Pozwala on na wyważanie przy prędkości znamionowej i może być używany do precyzyjnego wyważanie wirnika wyważonego wstępnie przy pomocy wcześniej opisywanej metody. Metoda ta eliminuje niewyważenie technologiczne, które może powstać na etapie montażu wirnika. Wadą tego sposobu jest bardziej skomplikowany cykl pomiarowy. Z uwagi na sposób dokonywania pomiarów metoda wyważania w miejscu zainstalowania może nie sprawdzić się w przypadku urządzeń, gdzie wiele wirników obraca się z taką samą prędkością.Rozkład masy korekcyjnej na składowe

Programatory, analizatory, oscyloskopy, wyważarki

Rozkład masy korekcyjnej na składowe.

W przypadku niejednorodnej budowy wirnika (łopaty wentylatora, segmenty wirnika silnika, itp.), gdzie nie ma możliwości aplikacji masy korekcyjnej w dowolnym miejscu na jego obwodzie, masa korekcyjna może zostać rozłożona na dwie składowe, między którymi kąt, może być wprowadzony przez użytkownika. W takim przypadku masa korekcyjna aplikowana jest na dwóch sąsiednich elementach znajdujących się najbliżej miejsca obliczonego wyniku.

Możliwe jest również określenie sposobu aplikacji masy korekcyjnej:

 • odjęcie w okolicach "miejsca ciężkiego"
 • dodanie w okolicach "miejsca lekkiego"Wyważanie tarcz szlifierskich

Programatory, analizatory, oscyloskopy, wyważarki

Rozkład ciężarków na głowicy wyważającej.

Tryb wyważania przy użyciu głowicy wyważającej może być zastosowany do wyważania tarcz ściernych bezpośrednio na szlifierce. Głowica taka składa się z dwóch lub trzech ruchomych elementów (mas, "kamieni"). Elementy te odpowiednio ułożone na obwodzie głowicy kompensują niewyważenie tarczy. Program VibroDAQ po wykonaniu dwóch pomiarów oblicza pozycje kątowe mas i prezentuje w postaci graficznej i tekstowej (tabela pomiarów i wyników). Tryb ten dostępny jest tylko dla wyważania jednopłaszczyznowego. Wyważanie tarcz ściernych bezpośrednio na maszynie szlifierskiej, przy użyciu wyważarki VibroDAQ, jest bardzo szybką, wygodną i skuteczną metodą pozwalającą na eliminację drgań traczy ściernej wynikających z jej niewyważenia lub mikronieosiowości montażu tarczy na wrzecionie
szlifierki.Skład systemu

 • Wyważarka VibroDAQ.
 • Laserowy czujnik obrotów.
 • Przewód do czujnika obrotów.
 • Czujnik(i) drgań.
 • Przewód(y) do czujników drgań.
 • Stopki magnetyczne do czujników drgań.
 • Przewód USB.
 • Uchwyt czujnika laserowego.
 • Statyw do czujnika laserowego
 • Płyta CD z oprogramowaniem.
 • Walizka aluminiowa na wyważarkę i akcesoria.
Aktualności

Aktualizacja oprogramowania Uprog

06-08-2019

Zmiana algorytmów układów Flash...

Aktualizacja oprogramowania Uprog

21-07-2019

Dodano obsługę układu SST39VF801C-70-4C-EKE, poprawiono szybkość algorytmów bibkioteki Flash16...

Aktualizacja oprogramowania Uprog

25-04-2019

Poprawiono algorytmy układów Dallas DS1230Y, DS1644, DS1225AD...

Aktualizacja oprogramowania Uprog

01-04-2019

Poprawiono obsługę programowania automatycznego w opcji Gang Mode...

Aktualizacja oprogramowania Uprog

20-03-2019

Poprawiono obsługę programowania automatycznego...


RK-SYSTEM
ul. Chełmońskiego 30
05-825 Grodzisk Mazowiecki

mobile +48 662 168 786
tel. +48 22 724 30 39, +48 22 755 69 83
fax +48 22 734 18 63
E-mail: rk-system@rk-system.com.pl
Dział Handlowy: handlowy@rk-system.com.pl