Programatory układów scalonych
Oscyloskopy, analizatory stanów
Wyważanie dynamiczne
Wyważanie dynamiczne
Kompilatory C i C++
image carousel

Wyważanie dynamiczne VibroDAQ 4

VibroDAQ 4 to nowoczesna, wielopłaszczyznowa wyważarka przeznaczona do wyważania dowolnych detali wirujących w 1, 2, 3 lub 4 płaszczyznach korekcji. Przyrząd może być stosowany do wyważania w łożyskach własnych jak również zabudowany na stanowisku pomiarowym. Urządzenie jest w pełni uniwersalne i pozwala na pracę z detalami o dowolnych kształtach, wymiarach i masie. Wyważarka w precyzyjny sposób określa wartość niewyważenia, położenie kątowe oraz wartość masy kompensującej dla każdej z płaszczyzn, a także prędkość obrotową wyważanego wirnika. Rezultat wyważania mogą być sprawdzone pod katem zgodności z normą ISO1940. Oprogramowanie dostarczane w zestawie, oprócz szeregu funkcji ułatwiających wyważanie określonych typów detali, daje również możliwość analizy stanu technicznego maszyn poprzez analizę drgań występujących na badanym obiekcie (FFT). Wyważarka VibroDAQ 4 zaprojektowana jest w formie przystawki do komputera, komunikującej się z PC za pomocą interfejsu USB. Użytkownik oprócz oprogramowania otrzymuje wszystkie niezbędne czujniki, przewody, a także szereg akcesorii dodatkowych.Cechy wyważarki VibroDAQ 4

 • Dynamiczne wyważanie wirników w 1, 2, 3 oraz 4 płaszczyznach korekcji
 • Wyważanie na stanowisku oraz w łożyskach własnych (miejscu zainstalowania wirnika).
 • Określanie stanu technicznego maszyny poprzez pomiary drgań.
 • Innowacyjna, całkowicie cyfrowa metoda pomiaru z 16-bitową rozdzielczością.
 • Pomiar obrotów przy pomocy czujnika laserowego.
 • Wyważanie tarcz ściernych bezpośrednio na szlifierce.
 • Zakres mierzonych częstotliwości obrotowych 0,1Hz - 10kHz.
 • Zakres częstotliwości próbkowania 10Hz do 200kHz.
 • Długość bufora danych: max. 32k 16-bitowych próbek na kanał.
 • Synchroniczne i asynchroniczne pomiary widmowe.
 • Wektorowy rozkład masy korekcyjnej na składowe.
 • Diody STATUS informująca o pracy urządzenia, ERROR wskazująca stabilność obrotów wirnika i przekroczenie zakresu pomiarowego.
 • Zasilanie z portu USB, opcjonalne zasilanie zewnętrzne 5V.
 • Szybki interfejs USB 2.0 (High speed, Full speed) pozwalający na bardzo szybki transfer danych do PC
 • Ergonomiczny, wielojęzyczny interfejs użytkownika.
 • Estetyczna, trwała metalowa obudowa. Małe gabaryty.
 • Aluminiowa walizka na przyrząd i akcesoria.Charakterystyka ogólna

W przypadku detali wymagających wyważania w więcej niż 2 płaszczyznach korekcji konieczne jest zastosowanie wyważarki wielopłaszczyznowej. VibroDAQ 4 jest przyrządem diagnostycznym pozwalającym na kompensację masy detali w maksymalnie 4 płaszczyznach, przy czym zachowana jest również możliwość wyważania detali 1, 2 oraz 3 płaszczyznowych.

Programatory, analizatory, oscyloskopy, wyważarki

Wyważarka VibroDAQ 4 - wyważanie 4 płaszczyznowe

Szeroki wachlarz zastosowań zwiększa dodatkowo charakter przyrządu. Niewielkie gabaryty oraz możliwość współpracy z dowolnym komputerem poprzez port USB sprawiają, że VibroDAQ 4 może być wykorzystywany jako przyrząd przenośny do wyważania wirników w łożyskach własnych, jak również w bardzo prosty sposób może być zabudowany na stanowisku pomiarowym. VibroDAQ 4 współpracuje z praktycznie dowolnym typem stanowiska, co pozwala na wykorzystanie przyrządu jako układu pomiarowego również na starych, sprawnych mechanicznie stanowiskach na których oryginalny układ pomiarowy uległ uszkodzeniu. W praktyce użytkownik otrzymuje więc przyrząd o praktycznie nieograniczonych możliwościach wyważania szerokiej gamy wirników o dowolnych masach, kształcie, wymiarach i ilości płaszczyzn, który może być wykorzystywany w sposób przenośny lub stacjonarny.

VibroDAQ 4 jest przyrządem cyfrowym. Konstrukcja wyważarki, oparta jest o strukturę programowalną FPGA oraz 16-bitowe przetworniki pomiarowe. Zapewnia to elastyczność oraz wysoką precyzję pomiarów.

Programatory, analizatory, oscyloskopy, wyważarki

Wyważarka VibroDAQ 4 - rozkład mas kompensujących na składowe

Wyważanie elementów wirujących za pomocą wyważarki VibroDAQ 4 jest szybkie i skuteczne. Program posiada wiele funkcji dodatkowych takich jak: funkcja doważania, pozwala na precyzyjne wyważenie dowolnego wirnika, rozkład masy kompensującej na części przydatne przy wyważaniu wentylatorów, oraz funkcja wspomagająca wyważanie tarcz ściernych bezpośrednio na szlifierce wykorzystujące głowicę dwu-, trój- lub czteroelementową.

System pozwala na analizę stanu technicznego maszyn poprzez selektywne pomiary drgań oraz pomiary pasmowe indywidualnie definiowane przez użytkownika.

Przyrząd może zostać dostosowany do specyficznych potrzeb klienta. Wyważarka może być na przykład zabudowana na określonej maszynie celem prowadzenia stałego monitoringu i informować o przekroczeniu ustalonych wartości drgań.

Wyważarka VibroDAQ 4 może współpracować z dowolnym komputerem klasy PC wyposażonym w port USB. Obsługę urządzenia zapewnia oprogramowanie sterujące, które jest dostarczane w zestawie. Interfejs użytkownika zaprojektowany jest w sposób przejrzysty i ergonomiczny. Wszystkie wykonywane pomiary oraz ich wyniki prezentowane są w postaci graficznej, oraz tekstowej. W przypadku wyważania cały proces sprowadza się do wykonania dwóch lub trzech pomiarów (wyważanie dwupłaszczyznowe).

Programatory, analizatory, oscyloskopy, wyważarki

Wyważarka VibroDAQ 4 - analiza FFT

Podczas wyważania użytkownik jest na bieżąco informowany o wszystkich istotnych parametrach takich jak częstotliwość obrotowa wirnika, aktualna wielkość niewyważenia i jego położenie kątowe. Niezwykle pomocną funkcją jest możliwość obserwacji widma drgań czyli ich amplitudy w funkcji częstotliwości. Umiejętne wykorzystanie tej funkcji pozwala na wyważenie detalu w przypadku gdy wibracje generowane przez diagnozowany element obrotowy są zakłócane przez drgania innych elementów pracujących na podobnej częstotliwości. Oprogramowanie pozwala również na obserwację amplitudy drgań w funkcji czasu. Wyniki pomiarów mogą być rejestrowane na dysku twardym komputera celem analizy lub archiwizacji.Wyważanie na stanowisku i bezpośrednio na maszynie

Wyważarka VibroDAQ 4 jest urządzeniem uniwersalnym pozwalającym na wyważanie dynamiczne elementów na specjalnie do tego skonstruowanym stanowisku lub bezpośrednio na maszynie bez potrzeby demontażu elementu.

Wyważanie wirników w specjalizowanym stanowisku (wyważarce) stosowane jest najczęściej na etapie produkcji, kiedy kontroli poddawana jest duża seria jednakowych elementów - takim przypadku można znacznie uprościć i przyspieszyć proces wyważania, oraz wtedy, gdy dostęp do wirnika jest utrudniony lub niemożliwy. Tą metodą można również przeprowadzać wstępne, niskoobrotowe wyważanie wirnika, np. po przeprowadzeniu prac remontowych, kiedy istnieje obawa obserwacji silnego niewyważenia mogącego zniszczyć urządzenie po wprowadzeniu wirnika w obroty o prędkości znamionowej.

Drugi ze sposobów wyważania - w miejscu zainstalowania - należy uznać za najbardziej dokładny. Pozwala on na wyważanie przy prędkości znamionowej i może być używany do precyzyjnego wyważanie wirnika wyważonego wstępnie przy pomocy wcześniej opisywanej metody. Metoda ta eliminuje niewyważenie technologiczne, które może powstać na etapie montażu wirnika. Wadą tego sposobu jest bardziej skomplikowany cykl pomiarowy. Z uwagi na sposób dokonywania pomiarów metoda wyważania w miejscu zainstalowania może nie sprawdzić się w przypadku urządzeń, gdzie wiele wirników obraca się z taką samą prędkością.Wyważanie przez rozkład masy korekcyjnej na składowe

Programatory, analizatory, oscyloskopy, wyważarki

Wyważarka VibroDAQ 4 - rozkład mas na składowe

W przypadku niejednorodnej budowy wirnika (łopaty wentylatora, segmenty wirnika silnika, itp.), gdzie nie ma możliwości aplikacji masy korekcyjnej w dowolnym miejscu na jego obwodzie, masa korekcyjna może zostać rozłożona na dwie składowe, między którymi kąt, może być wprowadzony przez użytkownika. W takim przypadku masa korekcyjna aplikowana jest na dwóch sąsiednich elementach znajdujących się najbliżej miejsca obliczonego wyniku.

Możliwe jest również określenie sposobu aplikacji masy korekcyjnej:
odjęcie w okolicach "miejsca ciężkiego"
dodanie w okolicach "miejsca lekkiego"Wyważanie z użyciem głowic wyważających

Tryb wyważania przy użyciu głowicy wyważającej może być zastosowany do wyważania tarcz ściernych

Programatory, analizatory, oscyloskopy, wyważarki

VibroDAQ 4 - wyważanie 4 płaszczyznowe przy pomocy głowicy wyważającej

bezpośrednio na szlifierce. Głowica taka składa się z dwóch, trzech lub czterech ruchomych elementów mas, "kamieni"). Elementy te odpowiednio ułożone na obwodzie głowicy kompensują niewyważenie tarczy.Program VibroDAQ 4 po wykonaniu pomiarów testowych urządzenie oblicza pozycje kątowe mas i prezentuje w postaci graficznej(wizualny rozkład ciężarków głowicy) i tekstowej (tabela pomiarów i wyników). Wyważanie tarcz ściernych bezpośrednio na maszynie szlifierskiej, przy użyciu wyważarki VibroDAQ 4, jest bardzo szybką, wygodną i skuteczną metodą pozwalającą na eliminację drgań traczy ściernej wynikających z jej niewyważenia lub mikronieosiowości montażu tarczy na wrzecionie szlifierki.Aktualności

Aktualizacja oprogramowania Uprog

06-08-2019

Zmiana algorytmów układów Flash...

Aktualizacja oprogramowania Uprog

21-07-2019

Dodano obsługę układu SST39VF801C-70-4C-EKE, poprawiono szybkość algorytmów bibkioteki Flash16...

Aktualizacja oprogramowania Uprog

25-04-2019

Poprawiono algorytmy układów Dallas DS1230Y, DS1644, DS1225AD...

Aktualizacja oprogramowania Uprog

01-04-2019

Poprawiono obsługę programowania automatycznego w opcji Gang Mode...

Aktualizacja oprogramowania Uprog

20-03-2019

Poprawiono obsługę programowania automatycznego...


RK-SYSTEM
ul. Chełmońskiego 30
05-825 Grodzisk Mazowiecki

mobile +48 662 168 786
tel. +48 22 724 30 39, +48 22 755 69 83
fax +48 22 734 18 63
E-mail: rk-system@rk-system.com.pl
Dział Handlowy: handlowy@rk-system.com.pl