Programatory układów scalonych
Oscyloskopy, analizatory stanów
Wyważanie dynamiczne
Wyważanie dynamiczne
Kompilatory C i C++
image carousel

Oscyloskopy, analizatory stanów ScopeDAQ

ScopeDAQ 2.0 jest dwukanałowym oscyloskopem cyfrowym o maksymalnej częstotliwości próbkowania 200MHz i rozdzielczości przetwornika 8 bitów. Użytkownik ma do dyspozycji 2 kanały analogowe umożliwiające podłączenie typowych sond oscyloskopowych. Maksymalna częstotliwość próbkowania przy wykorzystaniu dwóch kanałów wynosi 200MHz.
Sześć zakresów pomiarowych - od 50mV/dz do 2V/dz (przy sondzie 1:1) - pozwala na pomiar sygnałów o szerokim zakresie napięć. Przy takim stopniu podziału sondy zakres pomiarowy wynosi 20V. Podstawowa wersja przyrządu posiada bufor o rozmiarze 256K próbek na kanał, lecz może on zostać powiększony do 2M, dając możliwość rejestracji większej ilości danych. Przyrząd ten wyposażony jest ponadto w dodatkowe złącze 'AUX' pełniące rolę wejścia/wyjścia sygnału wyzwalania, wyjścia generatora sygnału prostokątnego lub wejścia zewnętrznego sygnału próbkującego. Komunikacja z komputerem realizowana jest przez interfejs USB 2.0Podstawowe cechy

 • 2 kanały analogowe
 • Maksymalna częstotliowość próbkowania 200MHz na kanał
 • Pasmo analogowe toru wejściowego 100MHz
 • Zakres napięciowy toru analogowego: +/-20V (sonda 1:1)
 • Rozdzielczość przetwornika ADC - 8 bitówNawigator okien pomiarowych


Oprogramowanie DAQ2 posiada okno nawigatora służące do uruchamiania okien pomiarowych różnych przyrzadów rodziny DAQ2. Dzięki specjalizowanemu oknu nawigatora użytkownik może dokonywać pomiarów za pomocą kilku urządzeń DAQ2 jednocześnie lub uruchomić jedno urządzenie w kilku trybach pomiarowych na raz, z różnymi konfiguracjami ustawień.
Poszczególne konfiguracje ustawień mogą być zapisane w oddzielnych plikach na dysku, przez co póŸniej można je łatwo przywrócić i ponownie uruchomić urządzenie w zapisanej wcześniej konfiguracji. W oknie nawigatora, poprzez selektor wyboru urządzeń, można uruchomić okno pomiarowe w jednym z dostępnych dla niego trybów. Selektor wyboru urządzeń pokazuje jednocześnie wszystkie urządzenia rodziny DAQ2, które są podłączone w danym momencie do komputera, wraz z dostępnymi dla nich opcjami oraz wielkością pamięci RAM będącą w każdym z nich. Dodatkowo w omawianym oknie zaimplementowana jest konsola informacyjna rejestrująca wszystkie akcje, które były wykonywane między podłączonymi urządzeniami.Okno pomiaru sygnałów

Oprogramowane DAQ2 posiada zespolone okno służace do obserwacji sygnałów analogowych. Bardzo ergonomiczny zestaw kursorów pomiarowych pozwala na elastyczne wykonywanie pomiarów na osi poziomej i pionowej.
Dodatkowo istnieje możliwość wykonywania różnego rodzaju powiększeń (ang. Zoom) rejestrowanego sygnału oraz szybki dostęp do analogowego triggera poziomu, zarówno dla kanału 'A' jak 'B' jednocześnie.
W oknie zespolonym możliwa jest synchroniczna obserwacja rejestrowanych przebiegów analogowych oraz zależności sygnałowych między nimi. Wyświetlany jest tutaj również sygnał pochodzący z modułu Loggera.Okno pomiaru FFT


W oprogramowaniu DAQ2, użytkownik może bardzo łatwo przełączyć się na okno FFT mierzonego sygnału.
W oknie FFT służy do obserwacji wykresów FFT dla dwóch analogowych torów wejściowych. Dodatkowo można dokonywać pomiarów z zastosowaniem różnych okien czasowych takich jak:

Recatangle, Triangle, Flat top, Hamminga, Blackman, Gaussian, Hamming, Hanning, Harris

W oknie FFT istnieje możliwość wykonywania pomiarów pasmowych między dowolnie ustawioną parą kursorów na wykresie. W przypadku tego rodzaju pomiarów użytkownik może określić wartość skuteczną sygnału w interesującym go paśmie.Warunki wyzwalania

Dostępne są następujące tryby pracy urządzenia ScopeDAQ:

 • Auto - przebieg cyfrowy generowany i rejestrowany jest cyklicznie
 • Single - przebieg cyfrowy generowany i rejestrowany jest jeden raz po wystąpieniu wyzwolenia
 • Repeat - przebieg cyfrowy generowany i rejestrowany jest cyklicznie po wystąpieniu wyzwolenia
 • External - przebieg cyfrowy generowany jest w takt zewnętrznego sygnału zegarowego podanego na wejście 'AUX'


System wyzwalania urządzenia: jest systemem 2 poziomowym. Każdy z poziomów wyzwalania posiada możliwość ustawienia niezależnych od siebie warunków wyzwolenia.
Dodatkowo istnieje możliwość opóŸnienia wyzwalania (ang. 'Capture Delay') po pojawieniu się określonego wyzwolenia poprzez zadanie odstępu czasowego liczonego od momentu pojawienia się zadanego warunku wyzwolenia.

Dostępne możliwości ustawienia wyzwolenia między poziomami '1' i '2':

 • Level1 - wyzwolenie wg. ustawienia na poziomie '1'
 • Level2 - wzywolenie wg. ustawienia na poziomie '2'
 • Level1 or Level2 - wyzwolenie wg. ustawienia na poziomie '1' lub '2'
 • Level1 then Level2 - wyzwolenie wg. zadanej kolejności poziom '1' potem poziom '2'. Dodatkowo istnieje możliwość ustawienia odstępu czasowego między poziomami '1' i '2'.


Dostępne sposoby wywalania w ramach poszczególnych poziomów:

 • Analog level 'A' - wyzwolenie zboczem z toru analogowego na kanale 'A'
 • Analog level 'B' - wyzwolenie zboczem z toru analogowego na kanale 'B'
 • External - wyzwolenie zboczem na dodatkowym we/wy (AUX).
 • Force - wyzwolenie 'ręczne', wymuszone przez użytkownika w dowolnej chwili czasowej


W ramach normalnej pracy użytkownik ma do dyspozycji suwak Pre/post trigger mieszczący się na zakładce Options, dzielący pamięć przeznaczoną do rejestracji mierzonego sygnału na dwie części.
Część Pre trigger przeznaczona jest na rejestrację sygnału przed pojawieniem się określonego warunku wyzwolenia, natomiast część Post trigger służy do rejestracji sygnału po pojawieniu się zdefiniowanego warunku wyzwolenia.Rejestrator sygnałów analogowych - ’Logger’

Dzięki zastosowaniu unikalnych rozwiązań zaimplementowanych w układach FPGA, ScopeDAQ pozwala na ciągły zapis sygnału mierzonego przez oba kanały analogowe na dysk komputera z częstotliwością próbkowania dochodzącą nawet do 5MHz. Jest to zależne od wielkości pamięci wewnętrznej przyrządu ScopeDAQ, jak również od możliwości komputera pc, do którego podłączony jest przyrząd. Rejestracja może zostać zakończona automatycznie po określonym czasie, w momencie wystąpienia błędu lub określonej zajętości pamięci dyskowej komputera.
Szybkość transferu danych do komputera oraz czas ich zapisu na dysk twardy jest zależna od parametrów komputera oraz systemu operacyjnego. Podczas rejestracji użytkownik może ustawić parametry odświeżania ekranu z widokiem sygnału. Dodatkowo czas pomiaru oraz bieżący rozmiar pliku logerr'a jest wyświetlany na bieżąco.

Po zakończeniu procesu logowania można wyświetlić zarejestrowany plik z próbkami sygnału w celu jego dokładnej analizy. Rejestracja może odbywać w dowolnym z dostępnych trybów pracy urządzenia.Cyfrowe wejście / wyjście ’AUX’

ScopeDAQ posiada konfigurowalne wyprowadzenie 'AUX', mogące stanowić wejście lub wyjście, zależenie od ustawionej przez użytkownika konfiguracji.
W trybie wyjściowym wyprowadzenia 'AUX':

 • Generator output - wyjście generatora sygnału prostokątnego o regulowanej częstotliwości i amplitudzie (3.3V lub 2.5V)
 • Trigger output - wyjście sygnału wewnętrznego triggera
 • Buffer full, post trigger - wyjście wystawiające sygnał, który informuje o zapisaniu pamięci przez rejestrowany sygnał


W trybie wejściowym wyprowadzenia 'AUX':

 • Trigger input - wejście zewnętrznego wyzwolenia, ustawiane zarówno od narastającego jak i opadającego zbocza sygnału
 • External generator clock - wejście sygnału zewnętrznego zegara próbkującego, w takt którego mają być zapamiętywane rejestrowane sygnały


Wejście/wyjście 'AUX' stanowi wygodne rozwiązanie w przypadku gdy w układzie pomiarowym musimy szybko wytworzyć sygnał o znanej częstotliwości i amplitudzie, lub sprząc nasze urządzenie z innym urządzeniem klasy DAQ2 lub innym systemem pomiarowym.Oprogramowanie

Oprogramowanie DAQ2 posiada ergonomiczny i konfigurowalny interfejs użytkownika za pośrednictwem którego użytkownik ma możliwość jednoczesnej pracy z kilkoma przyrządami tej rodziny jednocześnie. Ma to szczególne znaczenie jeśli system uruchamiany jest dość rozbudowany. Każde z urządzeń może pracować w niezależnych modach, oraz zawierać dowolne konfiguracje ustawień, które mogą zostać zapisane w dowolnych plikach i w celu póŸniejszego użycia.
Oprogramowanie DAQ2 posiada do dyspozycji zestaw kursorów pomiarowych, dzięki którym można dokonywać różnych pomiarów na osi poziomej lub pionowej wykresu zawierającego rejestrowany sygnał.Zapis danych do pliku

Zapis danych reprezentujących mierzone sygnały elektryczne może być realizowany na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest rejestracja danych bezpośrednio na dysku komputera w trybie ciągłym, za pomocą funkcji Logger. Inną metodą jest zapis danych zarejestrowanych przez przyrząd i przechowywanych w pamięci wewnętrznej urządzenia ScopeDAQ. W tym przypadku zgromadzone w buforze dane mogą być zapisane na dysku twardym komputera w następujących formatach:

*.dad, *.csv, *.txt, *.jpg, *.png

Dane zapisane w plikach *.txt oraz *.csv mogą być w prosty sposób zaimportowane i poddane dalszej analizie w programach zewnętrznych takich jak LABWieV, czy innych aplikacjach w zależności od potrzeb użytkownika.Parametry techniczne przyrządu

Parametry techniczne przyrządu

Częstotliwości próbkowania

200MHz, 100MHz, 50MHz, 20MHz, 10MHz, 5MHz, 2MHz, 1MHz, 500kHz, 200kHz, 100kHz, 50kHz, 20kHz, 10kHz, 5kHz, 2kHz, 1kHz, 500Hz, 200Hz

Wejścia analogowe

2 kanały analogowe zakresy pomiarowe: 2V/dz, 1V/dz, 500mV/dz, 200mV/dz, 100mV/dz, 50mV/dz, (z sondą 1:1) maksymalny zakres pomiarowy: 20V (sonda 1:1) przetwornik 8-bitowy pasmo toru analogowego: 100MHz typ wejścia: AC lub DC impedancja wejściowa: 1MOhm, 15pF

Bufor danych

regulowany: 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768, 65536, 131072, 262144*, 524288*, 1048576*, 2097152 próbek
* dostępne po rozszerzeniu pamięci

Wejście zegara

Próbkowanie sygnałów analogowych z wykorzystaniem zewnętrznego sygnału zegarowego (wyprowadzenie AUX). Maksymalna częstotliwość zegara zewnętrznego: 50MHz

Zasilanie

Zasilacz zewnętrzny 5V/1A

Wymiary zewnętrzne

Szerokość: 117mm, długość: 143mm, wysokość: 30mm

Skład zestawu

Przyrząd ScopeDAQ, kabel USB, płyta CD z programowaniemAktualności

Aktualizacja oprogramowania Uprog

06-08-2019

Zmiana algorytmów układów Flash...

Aktualizacja oprogramowania Uprog

21-07-2019

Dodano obsługę układu SST39VF801C-70-4C-EKE, poprawiono szybkość algorytmów bibkioteki Flash16...

Aktualizacja oprogramowania Uprog

25-04-2019

Poprawiono algorytmy układów Dallas DS1230Y, DS1644, DS1225AD...

Aktualizacja oprogramowania Uprog

01-04-2019

Poprawiono obsługę programowania automatycznego w opcji Gang Mode...

Aktualizacja oprogramowania Uprog

20-03-2019

Poprawiono obsługę programowania automatycznego...


RK-SYSTEM
ul. Chełmońskiego 30
05-825 Grodzisk Mazowiecki

mobile +48 662 168 786
tel. +48 22 724 30 39, +48 22 755 69 83
fax +48 22 734 18 63
E-mail: rk-system@rk-system.com.pl
Dział Handlowy: handlowy@rk-system.com.pl