Programatory układów scalonych
Oscyloskopy, analizatory stanów
Wyważanie dynamiczne
Wyważanie dynamiczne
Kompilatory C i C++
image carousel

Oscyloskopy, analizatory stanów LogicDAQ

LogicDAQ jest nowoczesnym analizatorem stanów logicznych pozwalającym na rejestrację oraz generowanie sygnałów cyfrowych przy użyciu 32 kanałów. Wszystkie 32 kanały urządzenia mogą bowiem być skonfigurowane zarówno jako linie wejściowe analizatora jak również jako linie wyjściowe generatora sygnałów cyfrowych.
Zintegrowane tryby analizatora stanów logicznych oraz generatora sygnałów cyfrowych pozwalają na jednoczesną obserwację pobudzeń wytwarzanych przez przyrząd wraz z rejestracją innych dowolnych sygnałów zewnętrznych.
Maksymalna częstotliwość próbkowania przyrządu wynosi 400MHz przy wejściowym paśmie analogowym 100MHz.
Szeroki zakres napięć wejściowych oraz pasmo analogowe pozwalają na pomiary sygnałów w różnych standardach elektrycznych. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych układów FPGA możliwa jest zdalna aktualizacja firmware'u przyrządu. Wysokie walory użytkowe analizatora zapewnia oprogramowanie sterujące dołączone w zestawie. Pozwala ono m.in. na praktycznie dowolne definiowanie warunków wyzwalania, oraz posiada szereg funkcji ułatwiających analizę skomplikowanych układów cyfrowych, w tym interpretację popularnych protokołów cyfrowych czy też funkcję 'loggera' umożliwiającą rejestrację danych bezpośrednio na dysk komputera.Podstawowe cechy

 • Maksymalna częstotliwość próbkowania 400MHz
 • Analogowe pasmo sygnału wejściowego 100MHz
 • 32 kanały cyfrowe
 • Dostępne rozmiary wewnętrznej pamięci: 2M*, 1M*, 512k*, 256k próbek na kanał (* - opcja)
 • Funkcja rejestratora (ang. 'Logger') pozwalająca na ciągły zapis do pc z częstotliwością próbkowania dochodzącą do ok. 5MHz
 • Funkcja generatora sygnałów cyfrowych (ang. Pattern Generator) pozwalająca na generowanie dowolnych przebiegów cyfrowych zdefiniowanych przez użytkownika z unikalną funkcją rejestracji generowanych oraz mierzonych sygnałów w czasie rzeczywistym
 • Wbudowany generator sygnału prostokątnego o regulowanej częstotliwości i amplitudzie
 • Rozbudowany system dwupoziomowego wyzwalania
 • Możliwość pracy z zewnętrznym Ÿródłem zegara taktującego
 • Zakres napięć wejściowych: -25V/Imax=100mA, +25V/Imax=100mA
 • Regulowany próg jedynki logicznej kompatybilny z różnymi standardami cyfrowymi (ttl, lvttl, lvcmos, itp.)
 • Analizator protokołów cyfrowych: BUS, RS-232, SPI, i2c, 1-wire (kolejne wkrótce)
 • Analiza automatów stanu
 • Oprogramowanie umożliwia tworzenie projektu pomiarowego pamiętającego dowolną ilość konfiguracji ustawień urządzenia
 • Wygodny, estetyczny i ergonomiczny interfejs użytkownikaNawigator okien pomiarowych

Oprogramowanie DAQ2 posiada okno nawigatora służące do uruchamiania okien pomiarowych różnych przyrządów rodziny DAQ2. Dzięki specjalizowanemu oknu nawigatora użytkownik może dokonywać pomiarów za pomocą kilku urządzeń DAQ2 jednocześnie lub uruchomić jedno urządzenie w kilku trybach pomiarowych na raz, z różnymi konfiguracjami ustawień.
Poszczególne konfiguracje ustawień mogą być zapisane w oddzielnych plikach na dysku, przez co póŸniej można je łatwo przywrócić i ponownie uruchomić urządzenie w zapisanej wcześniej konfiguracji. W oknie nawigatora, poprzez selektor wyboru urządzeń, można uruchomić okno pomiarowe w jednym z dostępnych dla niego trybów. Selektor wyboru urządzeń pokazuje jednocześnie wszystkie urządzenia rodziny DAQ2, które są podłączone w danym momencie do komputera, wraz z dostępnymi dla nich opcjami oraz wielkością pamięci RAM będącą w każdym z nich. Dodatkowo w omawianym oknie zaimplementowana jest konsola informacyjna rejestrująca wszystkie akcje, które były wykonywane między podłączonymi urządzeniami.Okno pomiaru sygnałów

Oprogramowane DAQ2 posiada zespolone okno służące do jednoczesnej obserwacji sygnałów analogowych* i cyfrowych. Bardzo ergonomiczny zestaw kursorów pomiarowych pozwala na elastyczne wykonywanie pomiarów na osi poziomej i pionowej.
Dodatkowo istnieje możliwość wykonywania różnego rodzaju powiększeń (ang. Zoom) rejestrowanego sygnału oraz szybki dostęp do analogowego* triggera poziomu, zarówno dla kanału 'A' jak 'B' jednocześnie.
W oknie zespolonym możliwa jest synchroniczna obserwacja rejestrowanych przebiegów oraz zależności sygnałowych między nimi. Wyświetlany jest tutaj również sygnał pochodzący z modułu Loggera, można tu także obserwować sygnał rejestrowany przez moduł Pattern generatora


(*) - pomiar sygnałów analogowych możliwy jest tylko w przypadku przyrządów ScopeDAQ i ScopeLogicDAQWarunki wyzwalania

Dostępne są następujące tryby pracy urządzenia LogicDAQ:

 • Auto - przebieg cyfrowy generowany i rejestrowany jest cyklicznie
 • Single - przebieg cyfrowy generowany i rejestrowany jest jeden raz po wystąpieniu wyzwolenia
 • Repeat - przebieg cyfrowy generowany i rejestrowany jest cyklicznie po wystąpieniu wyzwolenia
 • External - przebieg cyfrowy generowany jest w takt zewnętrznego sygnału zegarowego podanego na wejście 'AUX'


System wyzwalania urządzenia jest systemem 2 poziomowym. Każdy z poziomów wyzwalania posiada możliwość ustawienia niezależnych od siebie warunków wyzwolenia.
Dodatkowo istnieje możliwość opóŸnienia wyzwalania (ang. 'Capture Delay') po pojawieniu się określonego wyzwolenia poprzez zadanie odstępu czasowego liczonego od momentu pojawienia się zadanego warunku wyzwolenia.

Dostępne możliwości ustawienia wyzwolenia między poziomami '1' i '2':

 • Level1 - wyzwolenie wg. ustawienia na poziomie '1'
 • Level2 - wyzwolenie wg. ustawienia na poziomie '2'
 • Level1 or Level2 - wyzwolenie wg. ustawienia na poziomie '1' lub '2'
 • Level1 then Level2 - wyzwolenie wg. zadanej kolejności poziom '1' potem poziom '2'. Dodatkowo istnieje możliwość ustawienia odstępu czasowego między poziomami '1' i '2'.


Dostępne sposoby wywalania w ramach poszczególnych poziomów:

 • Edge - wyzwolenie po detekcji zbocza: narastającego, opadającego, dowolnego. Możliwe jest również wyzwolenie po zarejestrowaniu określonej ilości zboczy na dowolnym z kanałów (ang. 'Edge Skip')
 • Pattern - wyzwolenie po zarejestrowaniu określonej sekwencji stanu sygnałów (1, 0) z możliwością ustalenia jej długości.
 • Edge AND Pattern - wyzwolenie przy zgodności iloczynu warunków
 • Edge OR Pattern - wyzwolenie przy zgodności sumy warunków
 • External - wyzwolenie zboczem na dodatkowym we/wy (AUX).
 • Force - wyzwolenie 'ręczne', wymuszone przez użytkownika w dowolnej chwili czasowej


W ramach normalnej pracy użytkownik ma do dyspozycji suwak Pre/post trigger mieszczący się na zakładce Options, dzielący pamięć przeznaczoną do rejestracji mierzonego sygnału na dwie części.
Część Pre trigger przeznaczona jest na rejestrację sygnału przed pojawieniem się określonego warunku wyzwolenia, natomiast część Post trigger służy do rejestracji sygnału po pojawieniu się zdefiniowanego warunku wyzwolenia.’Pattern generator’, generator sygnałów cyfrowych

32 kanały urządzenia LogicDAQ może być zarówno liniami wejściowym analizatora jak również liniami wyjściowymi generatora sygnałów cyfrowych. 'Pattern Generator' zaimplementowany w systemie LogicDAQ jest unikalnym rozwiązaniem sprzętowym, który pozwala na generację sygnałów cyfrowych z jednoczesnym ich zapisem w czasie rzeczywistym do pamięci analizatora. Taka implementacja daje użytkownikowi możliwość analizy w czasie rzeczywistym zarówno sygnałów generowanych jak i sygnałów odbieranych przez urządzenie. Użytkownik posiada również możliwość wyzwolenia się z dowolnej z linii na których zdefiniowany jest 'Pattern Generator' dodatkowo istnieje możliwość wywalania się od dowolnej kombinacji sygnałów 'Pattern Generatora' lub z dowolnej linii analizatora.
Dostępne poziomy napięcia wyjściowego z 'Pattern Generatora' to: 3.3V, 2.5V

Okno obrazujące sygnał generowany przez 'Pattern generator' 'Pattern Generator' pracuje w następujących konfiguracjach:

 • 32 bitowa pozwala na generowanie dowolnych sekwencji sygnałów na 32 liniach analizatora
 • 16 bitowa pozwala na generowanie dowolnych sekwencji sygnałów na 16 liniach analizatora, pozostałe 16 linii może być wykorzystywane do rejestracji sygnałów cyfrowych


'Pattern Generator' posiada następujące tryby pracy:

 • Auto - przebieg cyfrowy generowany i rejestrowany jest cyklicznie
 • Single - przebieg cyfrowy generowany i rejestrowany jest jeden raz po wystąpieniu wyzwolenia
 • Repeat - przebieg cyfrowy generowany i rejestrowany jest cyklicznie po wystąpieniu wyzwolenia
 • External - przebieg cyfrowy generowany jest w takt zewnętrznego sygnału zegarowego podanego na wejście 'AUX'Rejestrator sygnałów cyfrowych - ’Logger’

Dzięki zastosowaniu unikalnych rozwiązań zaimplementowanych w układach FPGA, LogicDAQ pozwala na ciągły zapis stanu 32 kanałów na dysk komputera z częstotliwością próbkowania dochodzącą nawet do 5MHz. Jest to zależne od wielkości pamięci wewnątrz analizatora, jak również od możliwości komputera pc, do którego podłączony jest przyrząd. Rejestracja może zostać zakończona automatycznie po określonym czasie, w momencie wystąpienia błędu lub określonej zajętości pamięci dyskowej komputera.
Szybkość transferu danych do komputera oraz czas ich zapisu na dysk twardy jest zależna od parametrów komputera oraz systemu operacyjnego. Podczas rejestracji użytkownik może ustawić parametry odświeżania ekranu z widokiem sygnału. Dodatkowo czas pomiaru oraz bieżący rozmiar pliku logerr'a jest wyświetlany na bieżąco.

Po zakończeniu procesu logowania można wyświetlić zarejestrowany plik z próbkami sygnału w celu jego dokładnej analizy. Rejestracja może odbywać w dowolnym z dostępnych trybów pracy urządzenia.Zapis danych do pliku

Zapis danych reprezentujących mierzone sygnały elektryczne może być realizowany na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest rejestracja danych bezpośrednio na dysku komputera w trybie ciągłym, za pomocą funkcji Logger. Inną metodą jest zapis danych zarejestrowanych przez przyrząd i przechowywanych w pamięci wewnętrznej urządzenia LogicDAQ. W tym przypadku zgromadzone w buforze dane mogą być zapisane na dysku twardym komputera w następujących formatach:

*.dad, *.csv, *.txt, *.jpg, *.png

Dane zapisane w plikach *.txt oraz *.csv mogą być w prosty sposób zaimportowane i poddane dalszej analizie w programach zewnętrznych takich jak LABWieV, czy innych aplikacjach w zależności od potrzeb użytkownika.Wejście, wyjście ’AUX’

LogicDAQ posiada konfigurowalne wyprowadzenie 'AUX', mogące stanowić wejście lub wyjście, zależenie od ustawionej przez użytkownika konfiguracji.
W trybie wyjściowym wyprowadzenia 'AUX':

 • Generator output - wyjście generatora sygnału prostokątnego o regulowanej częstotliwości i amplitudzie (3.3V lub 2.5V)
 • Trigger output - wyjście sygnału wewnętrznego triggera
 • Buffer full, post trigger - wyjście wystawiające sygnał, który informuje o zapisaniu pamięci przez rejestrowany sygnał


W trybie wejściowym wyprowadzenia 'AUX':

 • Trigger input - wejście zewnętrznego wyzwolenia, ustawiane zarówno od narastającego jak i opadającego zbocza sygnału
 • External generator clock - wejście sygnału zewnętrznego zegara próbkującego, w takt którego mają być zapamiętywane rejestrowane sygnały


Wejście/wyjście 'AUX' stanowi wygodne rozwiązanie w przypadku gdy w układzie pomiarowym musimy szybko wytworzyć sygnał o znanej częstotliwości i amplitudzie, lub sprząc nasze urządzenie z innym urządzeniem klasy DAQ2 lub innym systemem pomiarowym.Interpretery protokołów cyfrowych

LogicDAQ posiada wbudowany programowy moduł analizatora protokołów sygnałów cyfrowych (ang. ’Interpreter’), który powiązany z funkcją rejestratora pozwala na śledzenie rejestrowanych sekwencji sygnałów i wyświetlanie ich w określonym formacie transmisji. Funkcja interpretera jest bardzo pomocna przy analizie poprawności przesyłanych danych podczas pracy z różnymi standardami protokołów.

Dostępne są następujące rodzaje interpreterów sygnałów:


Typ interpretera

Charakterystyka

BUS

Interpreter magistrali równoległej jest najbardziej podstawowym rodzajem interpretera i pozwala na analizę grupy sygnałów wejściowych oraz wyświetlanie ich stanu w określonym formacie (HEX, BIN, ASCII). Użytkownik posiada możliwość zgrupowania z sobą grupy linii, przypisania im nazwy oraz nadania koloru.

STATE ANALYZER

Interpreter do analizy stanów w automatach cyfrowych. Użytkownik posiada możliwość przyporządkowania dowolnym stanom cyfrowym określonych wartości tekstowych lub liczbowych w celu ich łatwej identyfikacji.

SPI

Interpreter protokołu SPI:
- Możliwość analizy sygnału ’Chip Select’
- Aktywny poziom niski lub wysoki
- Zbocze sygnału zegarowego: narastające lub opadające
- Konfigurowana kolejność bitów oraz długość słowa: 4 - 16 bitów.

RS-232

Interpreter protokołu RS-232:
- Prędkość transmisji: 110, 300, 600, 1200, 2400, 3600, 4800, 7200, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600
- Ilość bitów danych: 4,5,6,7,8
- Ilość bitów stopu: 1, 1.5, 2
- Parzystość: ’even’, ’odd’, ’mark’, ’space’, ’none’
- Tryb wyświetlania: HEX, DEC, ASCII.

I2C

Interpreter protokołu I2C:
- Możliwość wyboru trybu adresowania: 7/10 bits, 8 bits with R/W
- Interpretacja danych w formatach HEX, DEC, ASCII
- Funkcje dodatkowe ułatwiające analizę transmisji: ’Ignore NACK errors’, ’Show incomplete data’, ’Ignore restart conditions’, ’Ignore stop while data interpreting’.

1-WIRE

Interpreter protokołu 1-Wire:
- Interpretacja danych w formatach HEX, DEC, ASCII
- Możliwość pracy w trybie ’Bit only interpretation’
- Funkcja ’Over drive’.

PULSE COUNTER

Interpreter liczący ilość zboczy opadajacych lub narastających na danym kanale cyfrowym.
- Interpretacja danych w formatach HEX, DEC, ASCII


Interpretery kolejnych protokołów cyfrowych są w przygotowaniu. Będą one udostępnianie sukcesywnie wraz z kolejnymi aktualizacjami oprogramowania.


Oprogramowanie

Oprogramowanie DAQ2 posiada ergonomiczny i konfigurowlany intejfes użytkownika za pośrednictwem którego użytkownik ma możliwość jednoczesnej pracy z kilkoma przyrządami tej rodziny jednocześnie. Ma to szczególne znaczenie jeśli system uruchamiany jest dość rozbudowany. Każde z urządzeń może pracować w niezalażnych modach, oraz zawierać dowolne konfiguracje ustawień, które mogą zostać zapisane w dowolnych plikach i w celu póŸniejszego użycia. Dodatkowo w ramach jednego podłączonego urządzenia, użytkownik może je uruchamiać w kilku dostępnych konfiguracjach.

W przypadku LogicDAQ dostępne są następujące tryby pracy:

 • Digital 32ch, 1xRam size, max 200MHz - wejścia cyfrowe: 32, maksymalna częstotliwość próbkowania do 200MHz
 • Digital 16ch, 2xRam size, max 400MHz - wejścia cyfrowe: 16, maksymalna częstotliwość próbkowania 400MHz, podwojona długość wewnętrznej pamięci RAM
 • PG 16ch, digital 16ch, 1xRam size, max 200MHz - wejścia cyfrowe: 16, wyjścia cyfrowe (Pattern generator): 16, maksymalna częstotliwość próbkowania do 200MHz
 • PG 32ch, 1xRam size, max 200MHz - wyjścia cyfrowe (Pattern generator): 32, maksymalna częstotliwość próbkowania do 200MHz


Oprogramowanie DAQ2 posiada do dyspozycji bardzo ergonomiczny zestaw kursorów pomiarowych, dzięki którym można dokonywać różnych pomiarów na osi poziomej lub pionowej wykresu zawierającego rejestrowany sygnał.Parametry techniczne przyrządu

Parametry techniczne przyrządu

Tryby pracy

32 kanałowy analizator - max. 200MHz, standardowy rozmiar pamięci
16 kanałowy analizator - max. 400MHz, podwójny rozmiar pamięci
32 kanałowy generator sygnałów cyfrowych (ang. Pattern Generator) - min. rozdzielczość 5ns
16 kanałowy generator sygnałów cyfrowych (ang. Pattern Generator), min. rozdzielczość 5ns i 16 kanałowy analizator stanów logicznych
32 kanałowy dyskowy rejestrator sygnałów cyfrowych (ang. Logger) - maksymalnie ok. 5MHz zależnie od prędkości komputera

Częstotliwości próbkowania

400MHz*, 200MHz, 100MHz, 50MHz, 20MHz, 10MHz, 5MHz, 2MHz, 1MHz, 500kHz, 200kHz, 100kHz, 50kHz, 20kHz, 10kHz, 5kHz, 2kHz, 1kHz, 500Hz, 200Hz
* dostępne dla 16 kanałów cyfrowych

Analogowe pasmo przyrządu

100MHz - dla analizatora stanów logicznych i generatora sygnałów cyfrowych

Cyfrowe we/wy

32 kanały

Zakres napięć

Wejściowe dla analizatora: -25V/Imax=100mA, +25V/Imax=100mA
Wyjściowe dla generatora sygnałów cyfrowych (Pattern Generator): 3.3V, 2.5V lub 1.8V

Bufor danych

Dostępne rozmiary pamięci: 256k, 512k*, 1M*, 2M* próbek na kanał. Możliwość programowej regulacji w dostępnym zakresie.
* opcja

Poziomy wyzwalania

Obsługiwane standardy napięć wejściowych: 5V, 3.3V, 2.5V, 1.8V, 1.2V

Wejście zegara

Oprócz pracy z wewnętrznym zegarem LogicDAQ 2.2 posiada możliwość dołączenia zewnętrznego sygnału zegarowego, w przypadku gdy chcemy użyć zegara o innej częstotliwości niż częstotliwość wewnętrzna przyrządu. Możliwy jest również sposób rejestracji danych w takt występującego narastającego/opadającego zbocza na tym sygnale, co jest istotne przy analizie transmisji danych.

Zasilanie

Z portu USB (opcjonalny zewnętrzny zasilacz 5V dla portów USB o małej wydajności prądowej)

Wymiary zewnętrzne

Szerokość: 110mm, długość: 130mm, wysokość: 32mm

Skład zestawu

Analizator LogicDAQ, komplet końcówek pomiarowych, kabel USB, płyta CD z oprogramowaniemAktualności

Aktualizacja oprogramowania Uprog

06-08-2019

Zmiana algorytmów układów Flash...

Aktualizacja oprogramowania Uprog

21-07-2019

Dodano obsługę układu SST39VF801C-70-4C-EKE, poprawiono szybkość algorytmów bibkioteki Flash16...

Aktualizacja oprogramowania Uprog

25-04-2019

Poprawiono algorytmy układów Dallas DS1230Y, DS1644, DS1225AD...

Aktualizacja oprogramowania Uprog

01-04-2019

Poprawiono obsługę programowania automatycznego w opcji Gang Mode...

Aktualizacja oprogramowania Uprog

20-03-2019

Poprawiono obsługę programowania automatycznego...


RK-SYSTEM
ul. Chełmońskiego 30
05-825 Grodzisk Mazowiecki

mobile +48 662 168 786
tel. +48 22 724 30 39, +48 22 755 69 83
fax +48 22 734 18 63
E-mail: rk-system@rk-system.com.pl
Dział Handlowy: handlowy@rk-system.com.pl