Programatory układów scalonych
Oscyloskopy, analizatory stanów
Wyważanie dynamiczne
Wyważanie dynamiczne
Kompilatory C i C++
image carousel

Kompilatory C/C++ MCS ElectronicsOpis kompilatora BASCOM

 • kompiluje programy napisane w języku BASIC do postaci kodu binarnego, heksadecymalnego, symbolicznego wymaganego przez symulator, heksadecymalnego INTEL wymaganego przez niektóre programatory
 • przeznaczony na procesory rodziny 8051/8052, m. in. 8031, 8051, 8052, 87C520, 80537, 80535, 80552, 89C2051,89C1051/2051, 4051, 89S8252, 80517, 80515, 80C320
 • składnia języka uwzględnia tablice oraz liczby zmiennoprzecinkowe pojedynczej precyzji
 • język programowania strukturalnego (IF-THEN-ELSE-ENDIF, DO-LOOP, WHILE-WEND, SELECT-CASE). Dopuszcza
 • stosowanie etykiet. Zamiast interpretowania pojedynczych poleceń generuje szybki kod maszynowy. Polecenia są na ogół kompatybilne z Visual BASIC oraz Quick BASIC
 • długość nazw zmiennych i etykiet max. 32 znaki
 • zmienne Bit, Byte, Integer, Word, Long, String
 • specjalne komendy do sterowania wyświetlaczami LCD, układami z magistralą I2C oraz 1WIRE
 • zintegrowana funkcja emulacji terminala do współpracy z mikrokomputerem: wczytywanie programu w formacie HEX
 • wbudowany symulator do testowania programów
 • bezpośrednia współpraca z wieloma programatorami procesorów w wersji FLASH (można dokupić oddzielnie)
 • pomoc kontekstowa, edytor wyróżnia instrukcje kolorami, stosuje zakładki, wcięcia dla zaznaczonego bloku, miejsce wystąpienia błędu, cofanie zmian (UNDO)
 • funkcje decyzyjne i strukturalne: IF, THEN, ELSE, ELSEIF, END IF, DO, LOOP, WHILE, WEND, UNTIL, EXIT DO, EXIT WHILE, FOR, NEXT, TO, DOWNTO, STEP, EXIT FOR, ON .. GOTO/GOSUB, SELECT, CASE
 • funkcje numeryczne: AND, OR, XOR, INC, DEC, MOD, NOT, ABS, BCD.
 • instrukcje wejścia/wyjścia: PRINT, INPUT, INKEY, PRINTHEX, INPUTHEX, LCD, UPPERLINE, LOWERLINE,DISPLAY ON/OFF, CURSOR ON/OFF/BLINK/NOBLINK, HOME, LOCATE, SHIFTLCD LEFT/RIGHT, SHIFTCURSOR LEFT/RIGHT, CLS, DEFLCDCHAR, WAITKEY, INPUTBIN, PRINTBIN, LCDHEX, OPEN, CLOSE, DEBOUNCE, SHIFTIN, SHIFTOUT
 • funkcje magistrali I2C: I2CSTART, I2CSTOP, I2CWBYTE, I2CRBYTE, I2CSEND i I2CRECEIVE
 • funkcje magistrali 1WIRE: 1WWRITE, 1WREAD, 1WRESET
 • funkcje SPI: SPIINIT, SPIIN, SPIOUT
 • programowanie przerwań: ON INT0/INT1/TIMER0/TIMER1/SERIAL, RETURN, ENABLE, DISABLE, PRIORITY SET/RESET, COUNTERx, CAPTUREx, INTERRUPTS, CONFIG, START, LOAD.
 • operacje na bitach: SET, RESET, ROTATE, BITWAIT.
 • zmienne: DIM, BIT, BYTE, INTEGER, WORD,LONG , SINGLE, STRING , DEFBIT, DEFBYTE, DEFINT, DEFWORD
 • inne instrukcje: REM, SWAP, END, STOP, CONST, DELAY, WAIT, WAITMS, GOTO, GOSUB, POWERDOWN, IDLE, DECLARE, CALL, SUB, END SUB, MAKEDEC, MAKEBCD, INP, OUT, ALIAS, DIM , ERASE, DATA, READ, RESTORE, INCR, DECR, PEEK, POKE, CPEEK, GETRC5, BREAK
 • dyrektywy kompilatora: $ASM, $ENDASM, $INCLUDE, $BAUD, $CRYSTAL, $DEFAULT XRAM, $IRAMSTART, $LARGE, $LCD, $MAP, $NOBREAK, $NOINIT, $NOSP, $OBJ, $RAMSIZE, $RAMSTART, $REGFILE, $ROMSTART, $SERIALINPUT, $SERIALINPUT2LCD, $SERIALOUTPUT, $SIM
 • operacje na ciągach znaków: STRING, SPACE, LEFT, RIGHT, MID, VAL, HEXVAL, LEN, STR, HEX
 • dokumentacja obejmuje pełny opis składni języka, liczne przykłady, schematy, noty aplikacyjne oraz gotowe procedury
 • symulator pozwala na wyświetlanie wartości zmiennych wskazywanych myszą, modyfikowanie zmiennych, śledzenie programu linia po linii lub tylko wybranego fragmentu, również bez wchodzenia w procedurę
 • emulator wyświetlacza LCD, emulujący wyświetlanie znaków, porty wyświetlacza oraz własne znaki użytkownika możliwe do zdefiniowania w standardowym kontrolerze.
  Moduł graficzny do projektowania kształtu własnych znaków
 • definiowanie częstotliwości rezonatora kwarcowego, początku i głębokości stosu
 • podczas kompilacji, możliwy dowolny wybór portów, na które będą wyprowadzane sygnały sterujące (dla LCD, I2C itp.)
 • definiowanie parametrów portu szeregowego oraz własnej linijki narzędziowej z ikonamiCharakterystyka kompilatora

Lp.

Produkt

Charakterystyka

1.

BASCOM 8051

Kompilator języka BASIC na procesory rodziny 8051 - opis poniżej

2.

BASCOM AVR

Kompilator języka BASIC na procesory AVR - demo poniżej

3.

RK8051-ISP

Płyta uruchomieniowa programowalna przez RS-232 do kompilatora BASCOM 8051. Patrz Płyta uruchomieniowa RK-8051-ISPAktualności

Aktualizacja oprogramowania Uprog

06-08-2019

Zmiana algorytmów układów Flash...

Aktualizacja oprogramowania Uprog

21-07-2019

Dodano obsługę układu SST39VF801C-70-4C-EKE, poprawiono szybkość algorytmów bibkioteki Flash16...

Aktualizacja oprogramowania Uprog

25-04-2019

Poprawiono algorytmy układów Dallas DS1230Y, DS1644, DS1225AD...

Aktualizacja oprogramowania Uprog

01-04-2019

Poprawiono obsługę programowania automatycznego w opcji Gang Mode...

Aktualizacja oprogramowania Uprog

20-03-2019

Poprawiono obsługę programowania automatycznego...


RK-SYSTEM
ul. Chełmońskiego 30
05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel. +48 22 724 30 39, +48 22 755 69 83
fax +48 22 734 18 63
E-mail: rk-system@rk-system.com.pl
Support: support@rk-system.com.pl